Vakantie’s en feestdagen

Vakantie’s en feestdagen

Vakantie’s in 2020 en 2021

 • Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2020 (regio Noord),  22 februari t/m 1 maart 2020 ( regio Midden en Zuid)
 • Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020
 • Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus 2020 (regio Noord), 18 juli t/m 30 augustus (regio Midden), 11 juli t/m 23 augustus 2020 ( regio Zuid)
 • Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020 (regio Noord), 17 t/m 25 oktober 2020 ( regio Midden en Zuid
 • Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Feestdagen in 2020

 • Goede vrijdag: 10 april 2020
 • 1e en 2e Paasdag:  zondag 12 en maandag 13 april 2020
 • Koningsdag: maandag 27 april 2020
 • Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei 2020
 • Hemelvaartsdag: donderdag 21 mei 2020
 • 1e en 2e Pinksterdag: zondag 31 mei en maandag 1 juni 2020
 • 1e en 2e Kerstdag: vrijdag 25  en zaterdag 26 december 2020